Vravím mu, že ťažko človeku je v tejto dobe.
On mi na to “Lebo sa správaš ako obeť.”
A dodá – “Život preto nebaví ťa
Lebo sa k nemu nestaviaš ako víťaz.”

Od kedy číta Baričáka zdá sa mi,
Že rozpráva jak postava z reklamy.
Snáď zjedol všetku múdrosť sveta,
Poučenie nesie každá jeho veta.

Byť obeťou je ale ťažké, súhlasím.
Každý deň s tým tak trochu sám zápasím.
Je to však lepšie ako keď vôbec neviete,
Že k okolnostiam pristupujete z pozície obete.

Nuž, obeťou byť je ľahko, víťazom byť je drina.
Aj preto na konci tých dvoch ciest, odmena nás čaká iná.
A ako si všímam celkom sa človeku oplatí,
Naučiť sa nepustiť pri každom bubu do gatí.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: